Силабуси 2020 (магістр)

Обов’язкові дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (ОК 1)

Інтелектуальна власність (ОК 2)

Цивільний захист та охорона праці в галузі (ОК 3)

Інноваційні технології харчових виробництв (ОК 4)

Інноваційний інжиніринг харчових підприємств (ОК 5)

Управління якістю та безпечністю харчових продуктів (ОК 6)

Експертиза харчових продуктів (ОК 7)

Сучасні інструментальні методи та інформаційні технології в наукових дослідженнях (ОК 8)

Industrial ecology of food technologies (ОК 9)

Переддипломна практика (ОК 10)

 

Вибіркові дисципліни

Комунікаційні технології (ВК 1.3)

Сучасні способи зберігання харчових продуктів та сировини (ВК 2)

Основи ресторанного господарства (ВК 3)

Науково-дослідна робота (ВК 4)

Управління проєктами (ВК 5)

Методика викладання у закладах вищої освіти (ВК 6)

Сучасні досягнення харчової науки (ВК 7)

Виробництво екологічно чистої та органічної продукції (ВК 8)

Стратегія розвитку підприємств харчової галузі (ВК 9)

Біотехнологічні процеси у харчових технологіях (ВК 10)

Біоактивні харчові компоненти і здоров’я (ВК 11)