ОПП “Харчові технології та інженерія” (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (ОПП) – 2022

Освітньо-професійна програма (ОПП)

Навчальний план (НП) –  ДФН / ЗФН

Силабуси

Освітньо-професійна програма (ОПП) – 2023

Освітньо-професійна програма (ОПП)

Навчальний план (НП) –  ДФН / ЗФН

Силабуси

Освітньо-професійна програма (ОПП) – 2024

Освітньо-професійна програма (ОПП)

Навчальний план (НП) –  ДФН / ЗФН

Силабуси