Співробітники кафедри

Челябієва Вікторія Миколаївна, доцент, кандидат технічних наук, завідувач кафедри

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю „Хімія і біологія”. Викладає дисципліни «Методи аналізу сировини та продукції харчових виробництв», «Технічна мікробіологія», «Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення», «Технологія цукрового виробництва та полісахаридів», «Експертиза харчових продуктів», “Методи аналізу навколишнього середовища», «Біогеохімія», «Основи токсикології та нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище», «Екологія людини та урбоекологія».  Співавтор  70 статей (13 робіт у наукометричній базі Scopus), 4 навчальних посібники, 2 монографії та 4 патенти на корисну модель. https://orcid.org/0000-0001-5364-4633

 

Березкина Наталія Андріївна, старший викладач

У 2015 році закінчила Чернігівський національний технологічний університет за спеціальністю «Харчові технології», здобула ступінь бакалавра. У 2017 році закінчила  Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» та отримала диплом магістра з харчових технологій. З 2015р. по 2023 р. працювала на ТОВ «Чернігівський хлібокомбінат №2».  https://orcid.org/0009-0000-0952-5557

 

Буяльська Наталія Павлівна, доцент, кандидат технічних наук

Викладає дисципліни: «Охорона навколишнього середовища», «Загальна екологія», «Основи фізіології і гігієни харчування», «Безпечність продовольчої сировини та продуктів харчування», «Industrial ecology of food technologies», «Технологія води та водопідготовки харчових виробництв» тощо. Співавтор 60 наукових статей, начального посібника, монографій, патенту. Виконавець міжнародних проєктів Tempus IEMAST (Establishing Modern Master-level Studies in Industrial Ecology), Erasmus+ UniCities (Unlocking the Transformative potential of Ukrainian Universities towards climate neutral and sustainable cities). https://orcid.org/0000-0002-6800-5604

 

Волкова Раїса Миколаївна, старший викладач

У 1986році закінчила факультет Технології бродильних та хлібопекарських виробництв за спеціальністю «Технологія хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв» Київського технологічного інституту харчової промисловості. Кваліфікація – інженер-технолог. З 1986р. по 2018р. працювала на Чернігівській макаронній фабриці на посадах майстра зміни, інженера-технолога, останні двадцять років – начальника виробництва. З 2018р. по 2020р. обіймала посаду заступника начальника виробництва ТОВ «ВКФ  “АГІД”» (виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості). З вересня 2020р.-старший викладач кафедри харчових технологій та екології Національного університету «Чернігівська політехніка». https://orcid.org/0000-0002-6339-8461

 

Денисова Наталя Миколаївна, доцент, кандидат технічних наук

Кандидат технічних наук за спеціальністю «Охорона праці», кандидатська робота захищалась у Національному науково-дослідному  інституті охорони праці та промислової безпеки, м. Київ, 2010 рік. Викладає дисципліни: «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Цивільний захист та охорона праці в галузі», «Пожежна безпека будівель та споруд», «Санітарія та гігієна підприємств харчової промисловості». Співавтор понад 100 наукових та  науково-методичних праць. Є членом громадських організацій: Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, м. Київ, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, диплом 11.11.2016 р. (протокол №59/16) та член Європейського співтовариства з охорони праці, дата реєстрації 19.09.2019 р. http://orcid.org/0009-0006-5967-2815

 

Замай Жанна Василівна, доцент, кандидат технічних наук

Закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості факультет – технологій бродильних та хлібопекарних виробництв. Викладає дисципліни «Інноваційні технології харчових виробництв», «Хімія в харчових технологіях», «Технологія бродильних виробництв», “Технологія молока та молокопродуктів”, «Біотехнологічні процеси в харчових технологіях», «Екобіотехнологія». Є співавтором 5 підручників, 2 навчальних посібників, є співатором понад 120 публікацій: статей, методичних розробок, тез доповідей. https://orcid.org/0000-0003-2879-4677

 

 

Іваненко Костянтин Миколайович, доцент, кандидат технічних наук

Закінчив Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”. Викладає дисципліни: “Основи промислового будівництва та санітарної техніки”, “Процеси та апарати харчових виробництв”, “Безпека життєдіяльності і охорона праці”. Керує випускними роботами бакалаврів. Має понад 30 наукових та навчально-методичних праць. http://orcid.org/0000-0002-9940-6523

 

 

 

Костенко Ігор Андрійович, доцент, кандидат технічних наук

Закінчив Чернігівський технологічний інститут. Викладає  дисципліни: «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Сучасні інструментальні методи та інформаційні технології в наукових дослідженнях», «Корозія та захист від корозії», «Технічні засоби захисту навколишнього середовища», «Екологічна безпека та техноекологія», «Екологічна експертиза», «Параметричне забруднення довкілля», «Зелені технології», «Управління та поводження з відходами». Має понад 100 наукових та науково-методичних праць. https://orcid.org/0000-0003-1195-5163

 

 

Хребтань Олена Борисівна к.т.н., доцент, кандидат технічних наук

Автор більше 70 науково-методичних публікацій. Основні навчальні курси: “Організація НАССР на підприємствах харчової промисловості”, “Стандартизація, сертифікація та управління якістю”, “Крафтові виробництва”. https://orcid.org/0000-0003-1873-0661

 

 

 

 

Цибуля Сергій Дмитрович, професор, доктор технічних наук

У 1995 р. закінчив Чернігівський технологічний інститут. У 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю “Екологічна безпека”. За час наукової діяльності опубліковано понад 100 науково-методичних праць. https://orcid.org/0000-0002-7843-6061