Силабуси 2023 (бакалавр)

Обов’язкові дисципліни

Іноземна мова (ОК 1)

Вища математика (ОК 2)

Історія України (ОК3)

Філософія (ОК 4)

Фахова українська мова та основи ділової комунікації (ОК 5)

Основи академічного письма (ОК 6)

Громадянська освіта (ОК 7)

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (ОК 8)

Фізичне виховання (ОК 9)

Інженерна та комп’ютерна графіка (ОК 10)

Інформатика, комп’ютерні мережі та телекомунікації (ОК 11)

Основи фізіології та гігієни харчування (ОК 12)

Охорона навколишнього середовища (ОК 13)

Хімія в харчових технологіях (ОК 14)

Технологія води та водопідготовки харчових виробництв (ОК 15)

Технічна мікробіологія (ОК 16)

Комплексна дисципліна. Харчові технології (ОК 17)

Харчова хімія (ОК 18)

Проектування підприємств харчової промисловості з основами САПР (ОК 19)

Технологічне обладнання підприємств галузі, теплохладотехніка галузі (ОК 20)

Технології переробки продуктів тваринництва (Модуль 1. Технологія молока, та молочних продуктів. Модуль 2. Технології зберігання, консервування та переробки м’яса) (ОК 21)

Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів (ОК 22)

Економіка та управління підприємств харчовоїпромисловості (ОК 23)

 

Вибіркові дисципліни

Стандартизація, метрологія та сертифікація (ВК 3)

Товарознавство та пакування харчових продуктів (ВК 4)

Процеси і апарати харчових виробництв (ВК 5)

Тепломасообмін в харчовій промисловості (ВК 6)

Технологія жирів та жирозамінників (ВК 7)

Основи технології борошномельного виробництва (ВК 9)

Основи технології круп’яного виробництва (ВК 10)

Технологія консервування плодів та овочів (ВК 11)

Моніторинг виробничих процесів (ВК 12)

Безпечність продовольчої сировини та продуктів харчування (ВК 13)

Екобезпека продовольчої сировини та харчових продуктів (ВК 14)

Основи промислового будівництва та санітарної техніки (ВК 15)

Основи технологій продуктів тривалого зберігання (ВК 16)

Санітарія і гігієна підприємств харчової промисловості (ВК 17)

Санітарно-гігієнічне проєктування підприємств харчової промисловості (ВК 18)

Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби (ВК 19)

Технології ковбасного виробництва (ВК 20)

Автоматизація процесів харчових виробництв (ВК 21)

Сучасні засоби контролю технологічних процесів харчових виробництв (ВК 22)

Технології міні-виробництв (ВК 23)

Технології ресторанного господарства (ВК 24)

Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення (ВК 25)

Технології крохмалю та крохмалепродуктів (ВК 26)