ОПП “Харчові технології” (магістр)

Освітньо-професійна програма (ОПП) – 2020

Освітньо-професійна програма (ОПП)

Навчальний план (НП)

Силабуси

Освітньо-професійна програма (ОПП) – 2021

Освітньо-професійна програма (ОПП)

Навчальний план (НП)

Силабуси

Освітньо-професійна програма (ОПП) – 2024

Освітньо-професійна програма (ОПП)

Навчальний план (НП)

Силабуси