Силабуси 2022 (бакалавр)

Обов’язкові дисципліни

Іноземна мова (ОК 1)

Вища математика (ОК 2)

Історія України (ОК 3 )

Філософія (ОК 4)

Фахова українська мова та основи ділової комунікації (ОК 5)

Основи академічного письма (ОК 6)

Громадянська освіта (ОК 7)

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (ОК 8)

Фізичне виховання (ОК 9)

Інженерна та комп’ютерна графіка (ОК 10)

Інформатика, комп’ютерні мережі та телекомунікації (ОК 11)

Основи фізіології та гігієни харчування (ОК 12)

Охорона навколишнього середовища (ОК 13)

Хімія в харчових технологіях (ОК 14)

Технологія води та водопідготовки харчових виробництв (ОК 15)

Технічна мікробіологія (ОК 16)

Технологія зберігання і переробки зерна (ОК 17)

Харчова хімія (ОК 18)

Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів (ОК 19)

Проектування підприємств харчової промисловості з основами САПР (ОК 20)

Технологічне обладнання підприємств галузі, теплохладотехніка галузі (ОК 21)

Технологія молока та молочних продуктів (ОК 22)

Планування діяльності підприємств харчової галузі (ОК 23)

Організація НАССР на підприємствах харчової промисловості (ОК 24)

Економіка підприємств харчової промисловості (ОК 25)

Технологія бродильних виробництв (ОК 26)

 

Вибіркові дисципліни

Безпечність продовольчої сировини та продуктів харчування (ВК 3)

Екобезпека продовольчої сировини та харчових продуктів (ВК 4)

Стандартизація, метрологія та сертифікація (ВК 5)

Процеси і апарати харчових виробництв (ВК 6)

Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби (ВК 7)

Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення (ВК 8)

Технологія консервування плодів та овочів (ВК 9)

Основи промислового будівництва та санітарної техніки (ВК 10)

Санітарія та гігієна підприємств харчової промисловості (ВК 11)

Технології жирів і жирозамінників (ВК 12)

Автоматизація процесів харчових виробництв (ВК 13)

Технологія міні-виробництв (ВК 14)

Технологія цукрового виробництва та полісахаридів (ВК 15)

Нормативно-технічна документація ресторанного господарства (ВБ 16)

Технології ресторанної продукції (ВК 17)

Товарознавство (ВК 18)

Конкурентоспроможність харчових продуктів (ВК 19)

Концепції і ресторанний креатив (ВК 20)

Устаткування закладів ресторанного господарства (ВК 21)

Санітарія і гігієна закладів ресторанного господарства (ВК 22)

Кухня народів світу (ВК 23)

HR в ресторанному бізнесі (ВК 24)

Крафтові технології (ВК 25)

Енологія (ВК 26)