Моніторинг якості навчання

Моніторинг якості навчання на ОПП “Харчові технології та інженерія” та ОПП “Екологія”

Опитування здобувачів щодо задоволеності освітньо-професійною програмою

Опитуванння здобувачів щодо задоволеності організацією літньої сесії