Силабуси 2024 (бакалавр)

Обов’язкові дисципліни

Англійська мова професійного спрямування (ОК 1)

Вища математика (ОК 2)

Історія української державності і культури (ОК 3)

Філософія (ОК 4)

Фахова українська мова та основи ділової комунікації (ОК 5)

Інженерна та комп’ютерна графіка (ОК 8)

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (ОК 9)

Охорона навколишнього середовища (ОК 10)

Фізичне виховання (ОК 12)

Технологія води і водопідготовки харчових виробництв (ОК 13)

Технологія консервування плодів та овочів (ОК 14)

Технологія жирів і олій (ОК 15)

Технологія молока та молочних продуктів (ОК 16)

Технологія зерна, хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів (ОК 17)

Технологія мяса, мясопродуктів та риби (ОК 18)

Технологія бродильних виробництв (ОК 19)

Технологія цукрового виробництва та полісахаридів (ОК 20)

Курсовий проєкт (ОК 21)

Методи аналізу сировини та продукції харчових виробництв (з основами загальної та аналітичної хімії) (ОК 22)

Основи фізіології і гігієни харчування (ОК 23)

Технічна мікробіологія (ОК 24)

Харчова хімія (ОК 25)

Процеси і апарати харчових виробництв (ОК 26)

Теоретичні основи харчових виробництв (ОК 27)

Безпека продовольчої сировини та продуктів харчування (ОК 28)

Стандартизація, сертифікація та управління якістю (ОК 30)

Проектування підприємств харчової промисловості з основами САПР (ОК 31)

Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення (ОК 32)

Економіка та управління підприємств галузі (ОК 33)

Ознайомча практика (ОК 34)

Технологічна практика (ОК 35)

Переддипломна практика (ОК 36)

Підготовка кваліфікаційної роботи (ОК 37)

 

Вибіркові дисципліни

Органічна хімія (ВК 3)

Фізична хімія (ВК 4)

Матеріалознавство (ВК 5)

Біохімія (ВК 6)

Токсикологія харчових продуктів (ВК 8)

Зберігання і переробка продукції рослинництва (ВК 9)

Зберігання і переробка продукції тваринництва (ВК 10)

Санітарія і гігієна підприємств харчової промисловості (ВК 11)

Науково-дослідна робота (ВК 12)

Основи автоматизованого проєктування AutoCAD (ВК 13)

Компьтерна інженерна графіка в SketchUP(ВК 14)

Низькотемпературні та екструзійні технології (ВК 15)

Технологія продукції дитячого харчування (ВК 16)

Технологічні розрахунки в галузі (ВК 17)

Climate adaptation and mutigation strategies and urban food systems (ВК 18)

Автоматизація процесів харчових виробництв (ВК 19)

Технологія пакування харчових продуктів (ВК 20)

Технології ресторанного господарства (ВК 22)

Управління та поводження з відходами (ВК 23)

Актуальні проблеми у харчовій промисловості (ВК 24)

Організація НАССР на підприємствах харчової промисловості (ВК 25)

Нормативно-технічна документація галузі (ВК 26)

Діджитал менеджмент (ВК 27)

Крафтові виробництва (ВК 28)

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ