У Національному університеті «Чернігівська політехніка» підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 181-Харчові технології проводиться з 2011 року. Підготовку за спеціальністю забезпечує кафедра харчових технологій. В колективі кафедри працює 8 доцентів кандидатів наук, 1 доктор наук професор. Цілі сталого розвитку кафедри - подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства. В межах концепції розвитку кафедри  предметна область освітньої програми підготовки бакалаврів і магістрів передбачає вивчення основних понять і принципів проектування та функціонування підприємств харчової промисловості, системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів, сутність та параметри технологічних процесів виробництва харчових продуктів, принципи розроблення нових та удосконалення існуючих харчових технологій, правила застосування чинної законодавчої і нормативної бази  та система аналізу маркетингової діяльності у виробничих умовах.

 

Обравши спеціальність 181-Харчові технології, Ви зможете працювати технологом харчових виробництв і створювати нову продукцію, новий смак; лаборантом у виробничій лабораторії і контролювати якість готової продукції; інспектором з якості, а також обіймати керівні посади на підприємствах харчової промисловості

 

З 2020 року на кафедрі розпочалася підготовка бакалаврів за спеціальністю 101-Екологія. Програмні результати навчання - розв’язання складних спеціалізованих задачі, вирішування практичних проблем у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування. Процес навчання передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля.