Співпраця з роботодавцями

06.12.2021 на кафедрі харчових технологій Національного університету «Чернігівська політехніка» відбулася зустріч з керівництвом Чернігівського відділення «AB InBev Efes Ukraine».

Від підприємства були присутні:

ВОРОЖКО Євген Михайлович – Директор Чернігівського відділення компанії «AB In Bev EFES Україна» - член Наглядової ради Національного університету «Чернігівська політехніка».

Бондарь Тимофій Юрійович – менеджер з технічних питань підприємства.

Від Національного університету «Чернігівська політехніка»:

НОВОМЛИНЕЦЬ Олег Олександрович – ректор Національного університету «Чернігівська політехніка», доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

КАЛЬЧЕНКО Володимир Віталійович – проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Чернігівська політехніка», доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Хребтань Олена Борисівна – зав. кафедри харчових технологій Національного університету «Чернігівська політехніка».

Гуменюк Оксана Леонідівна – к.х.н., доцент кафедри харчових технологій, гарант Освітньої програми «Харчові технології та інженерія» першого освітнього ступеня за спеціальністю 181 Харчові технології.

Замай Жанна Василівна – к.т.н., доцент кафедри харчових технологій, гарант Освітньої програми «Харчові технології» другого освітнього ступеня за спеціальністю 181 Харчові технології.

Під час зустрічі обговорювали питання:

- удосконалення освітньо-професійних програм зі спеціальності 181 Харчові технології;

- рекомендації до робочої навчальної програми «Технологія бродильних виробництв», тематику курсових та кваліфікаційних робіт;

- забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам сучасних вітчизняних підприємств;

- аспекти подальшої співпраці кафедри харчових технологій Національного університету «Чернігівська політехніка» з Чернігівським відділенням «AB InBev Efes Ukraine» виробничим підприємством – пивзавод.

Представники Чернігівського відділення «AB InBev Efes Ukraine» висловили готовність сприяти практичній підготовці здобувачів вищої освіти, надавати їм можливість проходження виробничої практики на підприємстві (до 6 місяців), умови для виконання наукових досліджень. А також, допомагати з подальшим працевлаштуванням на підприємстві за фахом.

Керівництво Чернігівського відділення «AB InBev Efes Ukraine» було ознайомлено з можливостями нової кафедральної лабораторії аналізу харчових продуктів та інноваційними магістерськими розробками з фільтрування солоду.

Висловлюємо щиру вдячність за цікаву, змістовну зустріч та цінні рекомендації, отримані від керівництва Чернігівського відділення «AB InBev Efes Ukraine» щодо удосконалення підготовки студентів спеціальності 181 «Харчові технології». Сподіваємось на плідну співпрацю у майбутньому!