Хребтань Олена Борисівна

1. ЧНТУ Свідоцтво про підвищення кваліфікації 1СПК 000017 «Інноваційні технології навчання: методи та практики» від 26.06.2020, 3 кредити ЄКТС (90 год.)
2. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку». Дата проведення 15.11.2017, в м. Києві, ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», Інститут підготовки фахівців, Національний орган стандартизації. Сертифікат № К 953, від 15.11.2017, 0,3 кредити ( 8 год.)

3. НУ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 1 СПК 000048, «Наука та освіта в умовах інформаційного суспільства: проблеми та перспективи», від 17.11.2020, 3 кредити ЄКТС (90 год.)
4. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України». Дата проведення 02.04.2021, в м. Києві, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», відділ науково-методичного забезпечення професійної освіти.
Сертифікат № 12-18/149, в обсязі 8 годин.
5. Навчальний семінар Внутрішнього Аудитора «Принципи НАССР та підготовчі кроки до розроблення системи НАССР. Основи організації та проведення внутрішніх аудитів(Настанова ISO19011:2018), м. Київ, 26.05.2020 – 28.05.2020, ТОВ «ЕКОНТРОЛЬ». Сертифікат UKR-20/05/0087.
6.The 6th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (February 23-25, 2021)., Toronto, Canada. 2021. Ctrtificate 24 Hours of Participation (0,8 ECTS credits).
7. A series of seminars on innovation management and quality assurance in education, research and technological processes. Certificate 45 Hours of Participation (1,5 ECTS credits).

Денисова Наталія Миколаївна

1. Курс «Навчання науково-педагогічних та педагогічних працівників, які викладають питання охорони праці», протокол №1 від 11.10.2018 р., Посвідчення 22/116/18

2. Курс «Принципи НАССР системи менеджменту та безпеки харчової продукції ISO 22000:2018, схема сертифікації FSSC 22000. Основи організації та проведення внутрішніх аудитів ISO 19011:2018, сертифікат 20/05/0088 від 05.06.2020р.

3. Курси підвищення кваліфікації НПП ЧНТУ «Іноваційні технології навчання: методи та практики» з 22.06.2020 по 26.06.2020 р. Свідоцтво 1 СПК 000016 (3 кредити, 90 год.)

4. Онлайн-тренінг «Керування ризиками стресу в системах управління безпекою праці та здоров’я працівників (стандарти BSI PAS 1010, ILO та ін.) сертифікат 3-0242 (4-6 листопада 2020 р.)

5. Науково-практичне стажування «Наука та освіта в умовах інформаційного суспільства: проблеми та перспективи» з 9.11.2020 по 17.11.2020. Свідоцтво 1 СПК 00051 від 20.11.2020 (3 кредити , 90 год.)

Замай Жанна Василівна

1. Національний університет «Чернігівська політехніка», науково-практичне стажування «Наука та освіта в умовах інформаційного суспільства: проблеми та перспективи» з 22.02.2021 по 05.03.2021. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 1 СПК 000096. 90 годин (20 годин-аудиторна робота, 70 годин-самостійна робота).

2. Технічний університет м. Кошице (Словаччина) Тема: «Інновації у вищій освіті: Світові Тенденції та Регіональний Досвід», (112 годин), сертифікат № 237 від 20.05.2017 р.

3. V International scientific and practical conference. Science and education: problems, prospects and innovations, Kyoto, Japan. 4-6 Fabruary 2021. Ctrtificate 24 Hours of Participation.

4. XIV international scientific and practical conference «Actual problems of science and practice» Stockholm, Sweden 27-28 April 2020. Ctrtificate 24 Hours of Participation; .

5. А series of seminars on innovation management and quality assurance in education, research and technological processes (volume of 45 academic hours) Certificate;

6. Курс «Академічна доброчесність в університеті» № сертифікату 044403; 3 години.

Гуменюк Оксана Леонідівна

1. НУ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 1 СПК 000094, «Наука та освіта в умовах інформаційного суспільства: проблеми та перспективи», від 05.03.2021, 3 кредити ЄКТС (90 год.).

2.The 6th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (February 23-25, 2021)., Toronto, Canada. 2021. Ctrtificate 24 Hours of Participation (0,8 ECTS credits).

3. A series of seminars on innovation management and quality assurance in education, research and technological processes. Certificate 45 Hours of Participation (1,5 ECTS credits).

Челябієва Вікторія Миколаїна

1. Prometheus. Сертифікат від 22.07.2021. Тема: «Наукова комунікація в цифрову епоху» (90 годин/3 кредит ЄКТС).

2. Prometheus. Сертифікат від 09.05.2021. Тема: «Критичне мислення для освітян» (30 годин/1 кредит ЄКТС).

3. Prometheus. Сертифікат від 24.01.2021. Тема: «Діалог та медіація: Шлях до порозуміння» (30 годин/1 кредит ЄКТС).

4. Prometheus. Сертифікат від 23.01.2021. Тема: «Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач» (4 тижні).

5. Відкритий Університет Майдану. Сертифікат№ 044413 від 05.01.2021. Тема: «Академічна доброчесність в університеті» (3 годин/0,1 кредит ЄКТС).

6. Prometheus. Сертифікат від 20.10.2020. Тема: «Освітні інструменти критичного мислення» (60 годин/2 кредити ЄКТС).

7.Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка кафедра професійної освіти та безпеки життєдіяльності та кафедра хімії. Довідка про проходження стажування №04/1-05/24 від 20.03.2017

8. Національний університет харчових технологій. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 555400. Дата: 27.03.2011 (86 годин).

Буяльська Наталія Павлівна

1. Диплом магістра М17 № 008817, спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів», 2017 р.

2. Курс «Академічна доброчесність в університеті» № сертифікату 044406; 3 години.

Костенко Ігор Андрійович

1. Національний університет «Чернігівська політехніка» за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Інноваційні технології навчання: методи та практика», 22.06.2020-26.06.2020 р. Свідоцтво 1 СПК 000018. (3 кр.)

2. Національний університет «Чернігівська політехніка» за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Наука та освіта в умовах інформаційного суспільства: проблеми та перспективи», 09.11.2020-17.11.2020 р. Свідоцтво 1 СПК 000049. (3 кр.)

Волкова Раїса Миколаївна

Національний університет «Чернігівська політехніка», науково-практичне стажування «Наука та освіта в умовах інформаційного суспільства: проблеми та перспективи» з 22.02.2021 по 05.03.2021. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 1 СПК 000096. 90 годин (20 годин-аудиторна робота, 70 годин-самостійна робота).

Иваненко Констянтин Миколайович

1. ЧНТУ Свідоцтво про підвищення кваліфікації 1СПК 000019 «Інноваційні технології навчання: методи та практики» від 26.06.2020, 3 кредити ЄКТС (90 год.)
2. Національний університет «Чернігівська політехніка», науково-практичне стажування «Наука та освіта в умовах інформаційного суспільства: проблеми та перспективи» з 09.11.2020 по 17.11.2020. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 1 СПК 000050. 90 годин (20 годин-аудиторна робота, 70 годин-самостійна робота).

 

ДЕЯКІ СВІДОЦТВА ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ВИКЛАДАЧАМИ