Обов'язкові дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (ОК 1): images/magistr/ok1.pdf

Інтелектуальна власність (ОК 2): images/magistr/ok2.pdf

Цивільний захист та охорона праці в галузі (ОК 3): images/magistr/ok3.pdf

Інноваційні технології харчових виробництв (ОК 4): images/magistr/ok4.pdf

Інноваційний інжиніринг харчових підприємств (ОК 5): images/magistr/ok5.pdf

Управління якістю та безпечністю харчових продуктів (ОК6): images/magistr/ok6.pdf

Експертиза харчових продуктів (ОК 7): images/magistr/ok7.pdf
Сучасні інструментальні методи та інформаційні технології в наукових дослідженнях (ОК8): images/magistr/ok8.pdf
Industrial ecology of food technologies (ОК9): images/magistr/ok9.pdf
Переддипломна практика (ОК.10): images/magistr/ok10.pdf

Вибіркові дисципліни

Комунікаційні технології (ВК1.3): images/magistr/bk1.3.pdf
Сучасні способи зберігання харчових продуктів та сировини (ВК 2): images/magistr/bk2.pdf
Основи ресторанного господарства (ВК.3): images/magistr/bk3.pdf
Науково-дослідна робота (ВК 4): images/magistr/bk4.pdf
Управління проєктами (ВК 5): images/magistr/bk5.pdf

Методика викладання у закладах вищої освіти (ВК.6): images/magistr/bk6.pdf
Сучасні досягнення харчової науки (ВК 7): images/magistr/bk7.pdf

Виробництво екологічно чистої та органічної продукції (ВК 8): images/magistr/bk8.pdf

Стратегія розвитку підприємств харчової галузі (ВК 9): images/magistr/bk9.pdf

Біотехнологічні процеси у харчових технологіях (ВК 10): images/magistr/bk10.pdf

Біоактивні харчові компоненти і здоров'я (ВК 11): images/magistr/bk11.pdf