Ознайомча практика

Зустрiч студентiв 1 курсу, групи ХТ-201 з шеф-поваром мережi ресторанiв м. Чернiгова  - Iваном Макаренком. Студенти дiзналися про особливостi харчових технологiй ресторанного господарства: приймання сировини, технологii виготовлення рiзних видiв блюд, особливостi впровадження мiжнародноi системи забезпечення безпеки харчових продуктiв НАССР у ресторанному виробництвi та багато цiкавого,  стосовно ресторанного бiзнесу. Студенти з цiкавiстю слухали, задавали i вiдповiдали на питання. Наприкiнцi зустрiчi, студенти подякували Iвану Макаренку за iнформацiю щодо ресторанного господарства i наголосили, що дiзналися ще про  один напрям дiяльностi, в якому вони можуть працювати по закiнченнi унiверситету.