МЕЛЕТЬЄВ АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук. Заслужений винахідник СРСР (1988) – член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

1957 – 1963 роки – студент технологічного факультету КТІХП (нині Національний університет харчових технологій), працював на Андрусівському спиртокомбінаті, Львівській пивоварні, Чайковичському заводі кормових антибіотиків Львівської області на посадах конструктора, технолога, мікробіолога, хіміка. Інститут закінчив як інженер технолог бродильних виробництв. 1963 – 1965 роки – працював на Плахтянському заводі кормових антибіотиків Київської області інженером-технологом, мікробіологом, начальником зміни.

1965 – 1968 роки – аспірант КТІХП (нині НУХТ). У 1970 р. захистив кандидатську, 1990 р. – докторську дисертації. Опублікував понад 250 наукових, методичних розробок, в тому числі 7 підручників і навчальних посібників, має близько 40 винаходів і патентів. Підготував 13 кандидатів, 2 докторів наук.

 

Сиза Ольга Іллівна – професор, доктор технічних наук.

Керівник аспірантури ЧНТУ з хімічного опору матеріалів та захисту від корозії. Член спеціалізованої докторської ради при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» та Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України. Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з технологій харчової, легкої та хімічної промисловості.

Закінчила з відзнакою Київський політехнічний інститут (ЧФ) за спеціальністю “Хімічна технологія лаків, фарб і лакофарбових покриттів”. 1985-1988 р.р. – навчання в аспірантурі при Ленінградському технологічному інституті ім. Ленради (нині: Санкт-Петербургський державний технологічний університет). У 1988 р. – захист кандидатської дисертації. 1998-2001 р.р. – докторантура, 2002 р. – захист докторської дисертації у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів) за спеціальністю Хімічний опір матеріалів та захист від корозії.

 

У Чернігівському національному технологічному університеті працює з 1977 року. Спочатку асистентом кафедри, потім доцентом кафедри хімії та конструкційних матеріалів, з 2002 р. – професор кафедри , з 2003 року по 2015 рік - завідувач кафедри . Під керівництвом Сизої О.І. захищено 5 кандидатських та 1 докторську дисертації. Має біля 200 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі навчальний посібник, монографія, 9 авторських свідоцтв та патентів (відомості на початок на 2015 р.).

Приймає активну участь в суспільному житті міста та області. Неодноразово виступала на радіо та телебаченні в дебатах з питань захисту навколишнього середовища та здоров’я людей, відстоювала свою точку зору на шпальтах обласних видань. Член конкурсної комісії на кращу наукову розробку регіону. Лауреат обласного конкурсу «Жінка року».

 

Ігнатенков Олександр Леонідович, доцент, кандидат технічних наук

У 1971 році закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості (нині НУХТ) за фахом машини і апарати харчової промисловості. Після захисту в 1981 році кандидатської дисертації зі спеціальності 05.18.12-«Процеси і апарати харчового виробництва» працює у Чернігівському національному технологічному університеті.

 

Має 113 наукових та методичних розробок, у тому числі 15 патентів на винахід, 3 навчальні посібники.

 

Ганзенко Валентина Васильовна, доцент, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Закінчила 1977 р. Київський технологічний інститут харчової промисловості, інженер-технолог. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.18.01 – «Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів.

 

Має понад 40 наукових праць у тому числі 10 патентів на винахід.

Челябієва Вікторія Миколаївна, доцент, кандидат технічних наук

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю „Хімія і біологія”. Працює на кафедрі з 2000 р. Викладає дисципліни «Аналітична хімія», «Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення», «Технології полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості», «Основи охорони праці», «Експертиза харчових продуктів». Протягом 2000-2016 р.р. опубліковано 40 статей, 30 методичних розробок та 4 навчальні посібники.

width=

 

 

Ребенок Євгеній Володимирович, доцент, кандидат технічних наук

Закінчив 2000 році Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка за здобувши диплом спеціаліста – вчителя хімії, біології, екології та диплом магістра. З 2001 року працює заступником директора з впровадження нових технологій виробництва крохмалю на підприємстві «Вимал».

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію у Національному університеті харчових технологій за спеціальністю 05.18.05 –«Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння». Має понад 30 наукових праць у тому числі 5 патентів на винахід.

 

 

 

 


 

 

Цибуля Сергій Дмитрович, доцент, доктор технічних наук,

директор навчально-наукового інституту технологій

У 1995 р. закінчив Чернігівський технологічний інститут за спеціальністю “Технологія та устаткування зварювального виробництва”. 1995-99 р. – аспірантура та захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Хімічний опір матеріалів і захист від корозії». З 1997 р. – асистент, з 2000 року – доцент кафедри машин і апаратів виробництв хімічних волокон і ТП, з 2006 р. – доцент кафедри хімії, ПКЗ і БЖД.

З 2015 року директор навчально-наукового інституту технологій, декан економічного факультету, кандидат технічних наук, доцент. У 1995 році закінчив Чернігівський технологічний інститут (ЧТІ) за спеціальністю “Технологія та устаткування зварювального виробництва” і вступив до аспірантури ЧТІ за спеціальністю 05.17.14 “Хімічний опір матеріалів і захист від корозії”. Кандидатська дисертація успішно захищена у Фізико-механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України (м. Львів) у 1999 році. З 1997 року працював на посаді асистента, а з 2000 року доцента кафедри машин і апаратів виробництв хімічних волокон і текстильної промисловості, з 2006 р. – доцент кафедри хімії, ПКЗ і БЖД. З 2002 р. – заступник декана механіко-технологічного факультету, з 2003-2014 р.р. декан економічного факультету, з 2014 р – директор навчально-наукового інституту технологій. У 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю "Екологічна безпека". За час наукової діяльності опубліковано понад 100 науково-методичних праць.

Савченко Олеся Миколаївна, доцент, кандидат технічних наук

Савченко Олеся Миколаївна закінчила з відзнакою у 1991 році Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю хімія з додатковою спеціальністю біологія. З 1991 по 1993 рік працювала вчителем хімії та біології у середній школі, з 1993 по 2003 – викладач хімії у Чернігівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. В 2003 році зарахована до аспірантури Чернігівського технологічного інституту за спеціальністю 05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії. В 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Розроблення інгібіторів корозії сталей на основі модифікованої гірчичної олії ” в фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України та отримала диплом кандидата технічних наук.

З 2003 року – асистент кафедри хімії і конструкційних матеріалів (нині кафедра харчових технологій). З 2007 року – до теперішнього часу – доцент цієї ж кафедри. За час роботи в університеті викладає наступні дисципліни: “Хімія”, “Органічна хімія”, “Біохімія”, “Основи екології”, “Охорона навколишнього середовища”, “Технічна мікробіологія”.

Савченко О.М. має 63 наукових та навчально-методичних робіт, у тому  числі 35 наукових праць у фахових виданнях ВАК України, 13 матеріалів доповідей на конференціях, 4 патенти, 11 методичних розробок.


Костенко Ігор Андрійович, доцент, кандидат технічних наук

Закінчив Чернігівський технологічний інститут у 1995 р. та отримав диплом інженера електронної техніки. З 1993 р. працював лаборантом кафедри хімії та КМ (без відриву від навчання). З 1995 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри машин і апаратів ВХВ. Закінчив аспірантуру та захистив кандидатську дисертацію у 2001 р за спеціальністю «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії». З 2006 р.– доцент кафедри хімії, ПКЗ і БЖД, викладає  дисципліни: «Екологія», «Конструкційні матеріали та захист від корозії», «Безпека життєдіяльності». Має понад 60 наукових та науково-методичних праць станом на 2015 р.


Гуменюк Оксана Леонідівна, доцент, кандидат хімічних наук

В 1992 році закінчила Чернігівський педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка за фахом «Хімія і біологія». 1992–2000 р.р. працювала вчителем хімії. В 2002-2005 р. аспірантура Чернігівського державного технологічного університету. В 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Фізика і хімія» в Інституті хімії поверхні НАН України (м. Київ)  Викладає дисципліни «Хімія» та «Основи охорони праці». Станом на 2015 р. має 24 статті, 21 методичну вказівку, 3 навчальні посібники та 1 патент.


Корольов Олександр Олександрович, доцент, кандидат технічних наук

У 1979 році закінчив філіал Киівського політехнічного інституту за спеціальністю - Технологія машинобудування. Після закінчення інституту працював на наукових посадах в науково-дослідному інституті, а потім інженером КБ на пивкомбінаті "Десна". Працює на кафедрі з 2002 року науковим співробітником, потім асистентом, а з 2007 р. старшим викладачем. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії». Викладає дисципліни: «Охорона праці», «Охорона праці в галузі», «Матеріалознавство», «Науково-дослідницька робота»,  «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю», «Технологічне обладнання підприємств галузі»,  «Ремонт та відновлення обладнання галузі». На 2015 рік має 42 статті, 4 методичні розробки та 1 патент України.

Буяльська Наталія Павлівна, доцент, кандидат технічних наук

У 2001 р. закінчила з відзнакою Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Хімія, біологія та екологія”. В 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії». З 2002 р. працювала асистентом, з 2006 р. – старшим викладачем, а з квітня 2007 р. на посаді доцента кафедри. Викладає дисципліни: “Конструкційні матеріали та захист від корозії”, “Безпека життєдіяльності”, “Основи екології”. На 2015 рік опубліковано більше 40 наукових та науково-методичних робіт.

Денисова Наталя Миколаївна, доцент, кандидат технічних наук

Денисова Наталя Миколаївна, 1977 року народження. У 1999 році закінчила з відзнакою Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю „механізація сільського господарства”, здобула кваліфікацію інженера-механіка, спеціалізація - інженер з охорони праці. У 2000 році в тому ж закладі освіти закінчила з відзнакою магістратуру отримала кваліфікацію магістра. Кандидат технічних наук зі спеціальності «Охорона праці»  (2010 р.). Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 15 років (станом на 2016р.). Основні навчальні курси: “Основи охорони праці ”, “Охорона праці в галузі”, “Цивільний захист”, “Безпека життєдіяльності”, „Екологія”, „Санітарія та гігієна харчових виробництв” для студентів економічного, механіко-технологічного, факультету менеджменту і підприємництва, факультету післядипломної освіти денної і заочної форм навчання. Є членом Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності „Електронні пристрої та системи”. Є членом Спеціалізованої Вченої Ради із захисту кандидатських дисертацій Д 26.802.01 при Національному науково-дослідному інституті охорони праці та промислової безпеки (м. Київ). Має більш ніж 35 статей та тезисів, 2 підручника під грифом МОНУ, отримано патент на корисну модель, видано 8 методичних розробок з дисциплін, що читаються на кафедрі.

 

Ксенюк Марія Павлівна, старший викладач

В 1978 році закінчила денне відділення Чернігівського кооперативного технікуму зі спеціальності «Хлібопекарське виробництво». З  вересня 1978 року працювала в Чернігівському кооперативному технікумі лаборантом кабінету дипломного проектування, а з 1983 р. майстром виробничого навчання. З 1984 року по 1990 рік навчалася на заочному відділенні Київського технологічного інституту харчової промисловості по спеціальності «Технологія хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництва». Присвоєна кваліфікація інженер-технолог. З 1990 по 1993 роки працювала викладачем в Чернігівському кооперативному технікумі. В 1993 році була переведена на посаду завідуючої механіко - технологічним відділенням, де і пропрацювала до 2004 року. З 2004 року знову працювала в технікумі викладачем  дисципліни «Технологія і ТХК галузі». Має педагогічний стаж роботи 32 роки. Присвоєна вища категорія.  В 2006 році в складі делегації здійснила поїздку до Германії в м. Штудгард по обміну досвідом роботи. З 2014 року працює в Чернігівському національному технологічному університеті ст. викладачем. Викладає дисципліни: «Технологія харчових виробництв» та «Технологія міні виробництв». За час роботи в університеті опублікувала 4 статті та написала 20 методичних розробок для студентів за напрямом підготовки 181 – «Харчові технології».

 

 

Городиська Олена Володимирівна, асистент кафедри

Освіта 2001-2004рр. – Чернігівський кооперативний технікум Чернігівської облспоживспілки, спеціальність «Виробництво хліба, кондитерських макаронних виробів і харчоконцентратів». Кваліфікація - технік-технолог. Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою.2007-2008рр. – Національний університет харчових технологій, спеціальність «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів». Кваліфікація - спеціаліст з технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів.2008-2011рр. – Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Професійне навчання». Кваліфікація – інженер-педагог, дослідник в галузі харчової промисловості та організація громадського харчування. Диплом магістра.

З 2015 року аспірант Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Досвід професійної та трудової діяльності З 2004 по 2013рр. працювала у заготівельно-виробничому об’єднанні Чернігівської облспоживспілки інженером-технологом виробничого відділу.

З 2013 по 2015рр. працювала у Чернігівському центрі професійно-технічної освіти майстром виробничого навчання, викладачем.


Іваненко Констянтин Миколайович, доцент, кандидат технічних наук

У 2003 році закінчив Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування” (бакалавр, магістр – з дипломами з відзнакою). З 2003 по 2006 роки навчався в аспірантурі та у 2007 році захистив дисертацію на тему “Науково-технічне забезпечення техногенної безпеки зварних конструкцій екологічно небезпечних виробництв” за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека та здобув ступінь кандидата технічних наук. З 2006 року працює асистентом та викладає дисципліни: “Екологія”, “Безпека життєдіяльності” та “Конструкційні матеріали та захист від корозії”. Станом на 2015 рік має 28 наукових та навчально-методичних праць.

Хоменко Надія Василівна

Закінчила у 1972 р. Чернігівський механіко-технологічний технікум. З 1974 р. працює в Чернігісвькому філіалі КПІ. У 1988 р. закінчила ЧФ КПІ за спеціальністю «Технологія хімічних волокон» і працювала ст. лаборантом кафедри хімії, а з 2008 р. – зав. лабораторій кафедри харчових технологій.


Левченко Тетяна Святославівна

У 1977 році з відзнакою закінчила ЧФ КПІ за спеціальністю “Хімічна технологія лаків, фарб і лакофарбових покриттів”. Залишилася працювати в інституті інженером, потім молодшим науковим співробітником. 1998–  2008 р.р. – інженер-радіохімік в центральній харчовій контрольно-вимірювальній лабора-торії м. Чернігова. З 2008 р. працює старшим лаборантом кафедри харчових технологій.

Губанова Людмила Сергіївна

Закінчила у 1976 році біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченко за спеціальністю «мікробіологія». У період з 1978 по 1997 роки працювала у науково-дослідному інституті сільськогосподарської мікробіології м. Чернігів. Спочатку на посаді ст. лаборанта, згодом мікробіолога I категорії і молодшого наукового співробітника. З 1997 року працювала на ВАТ «Ясен» у виробничій лабораторії на посаді інженера-мікробіолога. З 2011 року працює в Чернігівському національному технологічному університеті на посаді лаборанта кафедри харчових технологій.