Цибуля Сергій Дмитрович, професор, доктор технічних наук, гарант освітніх програм "Харчові технології та інженерія" (перший рівень вищої освіти) і "Харчові технології" (другий рівень вищої освіти)

У 1995 р. закінчив Чернігівський технологічний інститут. У 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю "Екологічна безпека". За час наукової діяльності опубліковано понад 100 науково-методичних праць.

Челябієва Вікторія Миколаївна, доцент, кандидат технічних наук

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю „Хімія і біологія”. Викладає дисципліни «Методи аналізу сировини та продукції харчових виробництв», «Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення», «Технології полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості», «Основи охорони праці», «Експертиза харчових продуктів», "Технологія харчоконцентратів" є керівником випускних робот магістрів. Співавтор понад 50 статей (11 робот у наукометричній базі Scopus), 30 методичних розробок, 4 навчальних посібників, 2 монографій та 4 патентів на корисну модель.

Буяльська Наталія Павлівна, доцент, кандидат технічних наук

Закінчила  Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Хімія, біологія та екологія”. Викладає дисципліни: “Охорона навколишнього середовища”, “Безпечність продовольчої сировини та продуктів харчування”, “Промислова екологія харчових виробництв (англійською мовою)”, "Основи фізіології і гігієни харчування". Опубліковано більше 40 наукових та науково-методичних робіт, у своїх доробках має монографії та навчальні посібники.Денисова Наталя Миколаївна, доцент, кандидат технічних наук

Закінчила Таврійську державну агротехнічну академію. Викдадає: "Процеси і апарати харчових виробництв", “Охорона праці в галузі та цивільний захист”, „Санітарія та гігієна харчових виробництв”, "Стандартизація, метрологія та сертифікація" Має більш ніж 35 статей та тез, 3 підручники.

Замай Жанна Василівна, доцент, кандидат технічних наук

Закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості. Викладає дисципліни "Інноваційні технології в харчовій галузі", "Технологія зберігання і переробки зерна", "Ттехнологія молока та молокопродуктів". Є співавтором 5 підручників, більш ніж 60 статей та тез доповідей, 15 методичних розробок.

 

 

Костенко Ігор Андрійович, доцент, кандидат технічних наук

Закінчив Чернігівський технологічний інститут. Викладає  дисципліни: «Автоматизація процесів харчових виробництвя», «Сучасні інструментальні методи та інформаційні технології в наукових дослідженнях». Має понад 60 наукових та науково-методичних праць.

 

Гуменюк Оксана Леонідівна, доцент, кандидат хімічних наук

В 1992 році закінчила Чернігівський педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка за фахом «Хімія і біологія». Викладає дисципліни «Харчова хімія», «Харчові  добавки». Має понад 30 статтей, 25 методичних розробок, 3 навчальні посібники та 2 патенти.

 

Іваненко Констянтин Миколайович, доцент, кандидат технічних наук

Закінчив Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”. Викладає дисципліни: "Основи промислового будівництва та санітарної техніки", "Безпека життєдіяльності і охорона праці. Керує випускними роботами бакалаврів.. Має понад 30 наукових та навчально-методичних праць.