Хребтань Олена Борисівна к.т.н., доцент, зав. кафедри


Науковий напрямок: керівництво науковою темою кафедри «Розробка харчових продуктів підвищеної біологічної цінності», Державна реєстрація № 0119U103459. Автор більше, ніж 70 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Системи управління якістю і безпечністю харчових продуктів, інтелектуальна та промислова власність, стандартизація, метрологія та сертифікація. З 2017 року по теперішній час - експерт Галузевої конкурсної комісії студентських наукових робіт з Товарознавства при Київському національному торгово-економічному університеті. https://scholar.google.com.ua/citations?user=kYvUnysAAAAJ&hl=ru

Цибуля Сергій Дмитрович, професор, доктор технічних наук

У 1995 р. закінчив Чернігівський технологічний інститут. У 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю "Екологічна безпека". За час наукової діяльності опубліковано понад 100 науково-методичних праць. https://scholar.google.com.ua/citations?user=OfL-KAcAAAAJ&hl=ru

Челябієва Вікторія Миколаївна, доцент, кандидат технічних наук

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю „Хімія і біологія”. Викладає дисципліни «Методи аналізу сировини та продукції харчових виробництв», «Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення», «Технології полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості», «Основи охорони праці», «Експертиза харчових продуктів», "Технологія харчоконцентратів" є керівником випускних робот магістрів. Співавтор понад 50 статей (11 робот у наукометричній базі Scopus), 30 методичних розробок, 4 навчальних посібників, 2 монографій та 4 патентів на корисну модель. https://orcid.org/0000-0001-5364-4633


Буяльська Наталія Павлівна, доцент, кандидат технічних наук

Закінчила  Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Хімія, біологія та екологія”. Викладає дисципліни: “Охорона навколишнього середовища”, “Безпечність продовольчої сировини та продуктів харчування”, “Промислова екологія харчових виробництв (англійською мовою)”, "Основи фізіології і гігієни харчування". Опубліковано більше 100 наукових та науково-методичних робіт, у своїх доробках має монографії та навчальні посібники. https://scholar.google.com.ua/citations?user=wSl5YTYAAAAJ&hl=uk

Денисова Наталя Миколаївна, доцент, кандидат технічних наук

Закінчила Таврійську державну агротехнічну академію. Викдадає: "Процеси і апарати харчових виробництв", “Охорона праці в галузі та цивільний захист”, „Санітарія та гігієна харчових виробництв”, "Стандартизація, метрологія та сертифікація" Має більш ніж 35 статей та тез, 3 підручники. https://scholar.google.com.ua/citations?user=WOXXnL8AAAAJ&hl=ru

 

 

Замай Жанна Василівна, доцент, кандидат технічних наук

Закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості. Викладає дисципліни "Інноваційні технології в харчовій галузі", "Технологія зберігання і переробки зерна", "Технологія молока та молокопродуктів". Є співавтором 5 підручників, 65 статей та тез доповідей, 25 методичних розробок. https://orcid.org/0000-0003-2879-4677

Костенко Ігор Андрійович, доцент, кандидат технічних наук

Закінчив Чернігівський технологічний інститут. Викладає  дисципліни: «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Сучасні інструментальні методи та інформаційні технології в наукових дослідженнях». Має понад 100 наукових та науково-методичних праць. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7b5FcNAAAAAJ

 

Гуменюк Оксана Леонідівна, доцент, кандидат хімічних наук

В 1992 році закінчила Чернігівський педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка за фахом «Хімія і біологія». Викладає дисципліни «Харчова хімія», «Харчові  добавки». Має понад 30 статтей, 25 методичних розробок, 3 навчальні посібники та 2 патенти. https://orcid.org/0000-0002-9856-8635

Іваненко Констянтин Миколайович, доцент, кандидат технічних наук

Закінчив Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”. Викладає дисципліни: "Основи промислового будівництва та санітарної техніки", "Безпека життєдіяльності і охорона праці. Керує випускними роботами бакалаврів.. Має понад 30 наукових та навчально-методичних праць. http://orcid.org/0000-0002-9940-6523


 

 

Волкова Раїса Миколаївна, викладач

У 1986році закінчила факультет ТБХ ( Технології бродильних та хлібопекарських виробництв) за спеціальністю «Технологія хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв» Київського технологічного інституту харчової промисловості. Інженер-технолог.

З 1986р. по 2018р. працювала на Чернігівській макаронній фабриці на посадах майстра зміни, інженера-технолога, останні двадцять років- начальника виробництва. З 2018р. по 2020р. обіймала посаду заступника начальника виробництва ТОВ «ВКФ  «АГІД»», із вересня 2020р.-викладач кафедри Харчових технологій Національного університету «Чернігівська політехніка».