РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • дослідили якість питної води та визначили вміст важких металів у продуктах харчування та сировині.

  • дослідили вплив харчових добавок лимонного соку, цикорію і кави на підйомну силу дріжджів та фізико-хімічні показники хліба. Встановлені оптимальні зміни фізико-хімічних та органолептичних показників пшеничного хліба при внесенні добавок свідчать про актуальність їх використання у виробництві пшеничного хліба, здобних та булочних виробів.

  • розроблена рецептура хліба з використанням нетрадиційної сировини: з добавкою лляного шроту, із зерновою добавкою.

   Розроблена методика тонкошарової хроматографії у визначенні якості харчових продуктів.

   Дослідили мікроелементний склад найбільш вживаних фруктів та ягід регіону та продуктів їх переробки, оцінили перспективи їх використання в технологіях харчових виробництв.

 • проведена інтегральна оцінка екодеструктивного впливу на екологічний стан техноприродних систем з трубопровідним транспортом;

 • проведено аналіз впливу викидів автотранспорту на корозійну стійкість металоконструкцій;

 • встановлено комплекс методів зниження забрудненості повітря при формуванні поліамідних ниток, що впроваджено у виробництво на ВАТ „Чернігівське „Хімволокно” та навчальний процес Чернігівського державного технологічного університету.аналіз та оцінка стану забрудненості повітря зварювальних дільницьта запропоновані шляхи зниження забрудненості повітря робочої зони зварювальних дільниць.

 • співробітники кафедри приймають участь у виконанні міжнародної екологічної програми «Tempus Project IEMAST: Establishing Modern Master-level Studies in Industrial Ecology» (№ 2011-2537, № проекта 517346, 2011-2015 р.р.).

ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ

на основе экологически чистого сырья растительного происхождения

Ингибиторы тормозят коррозионные процессы стальных конструкций в водных средах разной агрессивности, обладают биоцидными свойствами

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

• Закрытые системы отопления жилищного и промышленного назначения

• Оборотные системы отопления в технологических циклах предприятий

• Ванны кислотного травления

• Защита оборудования пищевой промышленности

• Химическая и нефтехимческая промышленность

• Машиностроение

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Доступность и широта сырьевой базы Украины

• Производство ингибитора основано на использовании дешевого простого экологически безопасного способа – экстракция непосредственно из растительного сырья или их отходов

• Технология получения исключает использование концентрированных кислот, щелочей, органических растворителей и т.д.

• Простота и легкость введения ингибиторов в технологические водные среды

• Оборудование может быть изготовлено из малоуглеродистых сталей, вместо дорогостоящих легированных сталей или исключить применение защитных покрытий

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ИНГИБИТОРОВ ( А – БЕЗ ИНГИБИТОРА, Б – С ИНГИБИТОРОМ)

АБ

А Б

Статический режим воды системы отопления

Динамичекий режим воды системы отопления

А Б

Ванны кислотного травления

A Б

Малоуглеродистая сталь в морской воде (аналог)

Контактная информация:

Черниговский государственный технологический университет

Украина, 14027, г. Чернигов, ул. Шевченко 95, тел. +38 046 2952088

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , www. stu.cn.ua

За весь час існування кафедри викладачі, співробітники та студенти активно займались науковими дослідженнями: розробкою нових технологій синтезу хімічних речовин для потреб промисловості, сільського господарства та застосування у фармакології; створенням нових екологічно безпечних матеріалів на основі рослинної сировини з поліпшеними технологічними властивостями; протикорозійним захистом металів у харчових виробництвах та інших сферах промисловості; раціональним використанням відходів агровиробництва та інш.

В результаті проведених наукових досліджень захищено 16 кандидатських та 2 докторські дисертації. З 1992 року на кафедрі діє аспірантура з хімічного опору матеріалів та захисту від корозії. Наукові та навчально-методичні напрацювання співробітників кафедри за останні 10 років викладені більше ніж у 600 публікаціях. Це наукові статті, авторські свідоцтва, патенти, доповіді на міжнародних науково-технічних конференціях, методичні розробки, опубліковано 5 навчальних посібників. До наукової роботи кафедри активно залучаються студенти. Найкращі студенти нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня за виступи на наукових конференціях та отримали призові місця на всеукраїнських олімпіадах з хімії. Студентські науково-дослідницькі роботи є переможцями конкурсів на кращі наукові розробки регіону.

З 1971 р. до 2009 р. в науково-дослідних лабораторіях кафедри проводились господарсько-договірні роботи:

• з Всесоюзним науково-дослідним інститутом машин для виробництва синтетичних волокон (ВНДІМСВ, м. Чернігів) – дослідження з питань гідродинаміки полімерних матеріалів у газовому потоці (1971-76 р.р.);

• з Чернігівським комбінатом хімічних волокон, нині ВО "Хімволокно" – роботи: з розробки конструкцій апаратів для отримання полікопроамідної крошки (1972-73 р.р.); з синтезу та дослідження впливу різних факторів на технологічний процес і властивості поліамідих та полікапроамідних ниток (1973-77 р.р.); роботи з дослідження умов фільтрації амідної смоли (1975-76 р.р.);

• з Ярославським лакофарбовим заводом – роботи з розробки нових процесів синтезу алкідних смол (1973-74 р.р.);

• з Ярославським хімічним комбінатом – досліджувались шляхи удосконалення процесу синтезу алкідних смол (1974-1975 р.р.); ( одне підпрємство)

• з Гродненським хімічним комбінатом – дослідження змін властивостей капролактаму при зберіганні і транспортуванні (1975-1976 р.р.);

• з Чернігівським об'єднанням «Сільгосптехніка» – роботи з розробки установки для сушки товарного зерна (1975-76 р.р.);

• з Житомирським заводом хімічного волокна – роботи з синтезу та дослідження термостійких замаслювачів для капронового шовку (1975-89 р.р.);

• з Даугавпілським заводом хімічних волокон (Латвія) – виробниче впровадження замаслювачів (1976-1978 р.р.);

• з Всесозним науково-дослідним інститутом синтетичних волокон (ВНДІСВ, м. Калінін)– розробка термостійких замаслювачів для поліамідних волокон (1977-1979 р.р.);

• з Державним науково-дослідним інститутом лакофарбової промисловості (м. Москва) – дослідження прискорення процесу тверднення епоксидних смол (1976-79 р.р.);

• з Всесоюзним інститутом авіаційних матеріалів (ВІАМ, м. Москва) – роботи з синтезу каталізаторів для прискореного тверднення епоксидних клеєвих композицій (1977-89 р.р.);

• з Гомельським хімічним заводом – роботи з розробки і впровадження установки для охолодження добрив (1977-79 р.р.); роботи з розробки антикорозійного захисту обладнання (1978-81 р.р.);

• з Ростовським хімічним виробничим об'єднанням – дослідження відходів кубового залишку для розробки ґрунтових лакофарбових матеріалів (1977-80 р.р.);

• з Всесоюзним НДІ хімічних засобів захисту рослин (м. Москва) – роботи з синтезу похідних гетероциклічних сполук у якості пестицидів (1978-83 р.р., 1986 р.р.);

• з Лідським лакофарбовим заводом – дослідження застосування кубового залишку Гродненського ВО «Азот» у виробництві алкідних матеріалів (1978-84 р.р.);• з Львівським ВО «Електрон» – роботи з розробки інгібіторів для захисту срібних покриттів (1978-80 р.р.);

• з Львівським ВО «Електрон» – роботи з розробки інгібіторів для захисту срібних покриттів (1978-80 р.р.);

• з Київським заводом хімічних реактивів – дослідження електроосадження металів з електролітів (1979-81 р.р.);

• з НДІ залізобетону (м. Москва) – роботи з розробки лакофарбових композицій на основі хлорсульфованого поліетилену (1979-85 р.р.);

• з Оренбургзьким ВО «Газовидобуток» – роботи з розробки інгібуючих композицій для захисту сталі (1980-84 р.р.);

• з Прилуцьким об'єднанням ефіроолійної промисловості – дослідження процесів сушки ментолу (1981-84 р.р.);

• з Ленінградським НВО «Пігмент» – дослідження замісника рослинної олії в алкідних смолах (1982-83 р.р.);

• з Державним дослідним і проектним інститутом лакофарбової промисловості (м. Москва, ГІПІ ЛКП) – розробка твердників для корозійно-стійких порошкових епоксидних композицій (1977 – 78 рр);

• з Коростенським заводом побутової хімії – роботи з використання відходів «Масло ПОД» у виробництві оліф, лаків і сикативів (1982-83 р.р.);

• з Державним дослідним і проектним інститутом лакофарбової промисловості (м. Москва) – дослідження можливостей використання фосфогіпсу у якості пігменту для антикорозійних покриттів (1983-84 р.р.);

• з Дрогобицьким заводом побутової хімії – дослідження відходів виробництва капролактаму – «масло ПОД» у виробництві сикативів (1983-84 р.р.).

• з Чернігівським обласним ВО будматеріалів –роботи по захисту від корозії сушильних вагонеток у виробництві цегли (1984р.).

• з Могильовським ВО «Хімволокно»проводились роботи з розробки лакофарбових рецептур з використанням відходів диметилтерефталату (1984-1988 р.р.).

• з Московським НДІ з захисту металів від корозіїпроводились роботи з розробки нових інгібованих композицій (1985-1986 р.р.).

• з Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. М.В. Ломоносовапроводились дослідження гідродинамічних процесів при обробці сипучих речовин матеріалів (1986 р.).

• з Шосткінським  ВО «Свема»проводились роботи з розробки методів і технологій переробки відходів виробництва магнітних стрічок (1986-1990 р.р.)

• з Гродненським ВО «Азот»проводились роботи з впровадження відходів ВО «Азот» у лакофарбових матеріалах  (1987-1989 р.р.).

• з Шосткінським заводом хімреактивівпроводились роботи з розробки методик синтезу деяких реактивів (1988-1989 р.р.).

• з Кемеровським анілінофарбовим заводомпроводились роботи з розробки методик аналізу (1989 р.)

• з Чернігівським обласним управлінням екологічної безпекипроводилась утилізація відходів виробництва у протикорозійному захисті (1987-1998 р.р.)

• з Київським НВП «Укротсинтез»проводились роботи з синтезу і дослідження властивостей нових гетероциклічних сполук (1999-2009 р.р.).

Співробітники науково-дослідної групи госпдоговірної тематики з синтезу і дослідження властивостей нових гетероциклічних сполук під керівництвом проф. Сизої О.І. (2001-2009 р.р.), зліва направо: Антоненко В.П., Завада О.М., Мановцев М.А., Скрипка В.Ф., Бова С.І., Ходаченко О., Макей О.П.

Професор Сиза О.І. зі студентами групи ТК на лабораторному занятті з фізико-хімічних методів дослідження харчової сировини і матеріалів

Доцент Савченко О.М. зі студентами групи ТК-081 проводять наукові дослідження

В період 2009-2015 років на кафедрі виконується науково-дослідна робота за тематикою протикорозійного захисту і підвищення експлуатаційних властивостей конструкційних матеріалів. Проводяться дослідження зі створення та встановленні механізму дії інгібіторів на основі продуктів переробки рослинної сировини, які забезпечать високий протикорозійний захист сталей мереж водопостачання та комунального теплопостачання, відповідність сучасним санітарно-гігієнічним і екологічним вимогам; дослідження впливу різних експлуатаційних факторів (температура, агресивність середовища, механічні навантаження, шорсткість поверхні металу, електромагнітні і електростатичні поля та інш.) на протикорозійні властивості розроблених інгібіторів.

Другим напрямком дослідження є екологічний моніторинг довкілля.