На кафедрі харчових технологій в межах робочого часу викладачів виконується науково-дослідна робота за темою «Розробка харчових продуктів підвищеної біологічної цінності». Результати наукової роботи викладачів публікуються у фахових наукових виданнях України категорії Б відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року N 32, зокрема у журналі «Технічні науки та технології», який є фаховим із спеціальності 181 – «Харчові технології». Викладачі кафедри мають публікації у наукових виданнях (журналах), які індексуються у наукометричній базі даних Scopus або Web of Science. З науковими роботами співробітників кафедри можна ознайомитись у електронному архіві Національного університету «Чернігівська політехніка» за посиланням http://ir.stu.cn.ua/.

Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів, результати якої постійно публікують у матеріалах щорічної всеукраїнської конференції університету «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі» та матеріалах щорічної міжнародної конференції університету «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». https://stu.cn.ua/nauka-ta-innovatcii/naukovi-zahody/konferencziyi-nu-chernigivska-politehnika

Викладачі кафедри та здобувачі вищої освіти приймають активну участь та перемагають у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Так, ЗВО Максименко Афанасій став переможцем університетського та регіонального конкурсу «Кращий студент ЧНТУ 2017» у номінації «Кращий студент науковець».

Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» Гаврик Марія стала однією з тридцяти переможців освітнього проекту «Харчові технології 2018», участь у якому взяли участь близько 800 конкурсантів із усієї України, та відвідала міжнародну кондитерську виставку ISM 2018 у Кельні, Німеччина. Переможці побачили весь спектр продуктів на глобальному ринку солодощів і закусок, новинки і ноу-хау сезону, поспілкувалися з фахівцями, пройшли майстер-класи (http://ht.stu.cn.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=2&limitstart=40), а також отримала стипендію Благодійної організації Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». http://ht.stu.cn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=56:2019-10-27-09-16-34&catid=2:2012-02-20-21-13-31&Itemid=2

В 2019 р. викладач кафедри, к.т.н., доцент Гуменюк О.Л. стала лауреатом регіонального конкурсу «Краща інноваційна розробка».

В 2020 р. робота ЗВО групи ХТ-171 Соседової Катерини (науковий керівник к.т.н., доцент Челябієва В.М.) отримала перше місце на міжнародному конкурсі студентських наукових робот "Black Sea Science" за напрямом «Харчова наука та технології». http://ht.stu.cn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=64:2020-04-08-14-31-23&catid=2:2012-02-20-21-13-31&Itemid=2

 

ПАТЕНТИ КАФЕДРИ