Перший завідувач кафедри – Маляров Б.М., кандидат технічних наук, доцент приїхав за запрошенням у Чернігівський філіал КПІ у 1962 р. У період з 1962 по 1970 рік завідував кафедрою, викладав дисципліни «Загальна хімія», «Неорганічна хімія».Історія кафедри хімії, протикорозійного захисту та безпеки життєдіяльності почалася у 1962 році з кафедри загальної хімії Чернігівського філіалу Київського політехнічного інституту, саме такий статус мав на той час Чернігівський державний технологічний університет.

У 1962 році в цій будівлі розміщався Чернігівський філіал КПІ, нині тут знаходиться Чернігівський історичний музей

На початку 70-х років минулого століття в цій будівлі розміщався ЧФ КПІ, нині – школа міліції

Перший завідувач кафедри – Маляров Б.М., кандидат технічних наук, доцент приїхав за запрошенням у Чернігівський філіал КПІ у 1962 р. У період з 1962 по 1970 рік завідував кафедрою, викладав дисципліни «Загальна хімія», «Неорганічна хімія»

В цей період на кафедрі працювали к.х.н. доцент Зельцер Я.В., к.т.н. доцент Шехірєв Ю.П., к.х.н., доцент Пономарьов ст. преп.. Солоневич В.Г., ст. викладач Шарейко Л.В., ст. лаборант Губанова Т.О. Заняття проводились зі студентами всіх форм навчання (денної, вечірньої та заочної) спеціальностей „Технологія машинобудування", "Машини і апарати виробництва хімічних волокон", „Технологія хімічних волокон", „Технологія основного органічного і нафтохімічного синтезів", „Інженерна економіка", „Лісове господарство", „Інженерна енергетика", „Цивільне та промислове будівництво".

Зельцер Яків Володимирович,

кандидат технічних наук, доцент

Працював на кафедрі з 1962 по 1988р. (з 1972 по 1979 р. – завідувач кафедри). Викладав фізичну і колоїдну хімію.

Пономарьов Микола Васильович,

кандидат хімічних наук, доцент

Доцент кафедри з 1963 р.,(з 1980 по 1983 р – завідувач кафедри). Викладав органічну та неорганічну хімію.

Шехірев Юрій Петрович,

кандидат технічних наук, доцент

Працював на кафедрі загальної хімії з 1963 по 1974 роки. Викладав органічну хімію.

 

Солоневич Віра Григорівна

З 1960 по 1978 р. – старший викладач кафедри загальної хімії. Викладала загальну і неорганічну хімію, фізико-хімічні методи аналізу.

Шарейко Людмила Вікентіївна

Працювала з 1963 по 1974 р. на посадах асистента, старшого викладача, а з 1972 року – доцента кафедри. Викладала загальну та колоїдну хімію.

Губанова Тетяна Олександрівна

Працювала з 1967 по 1987 р. старшим лаборантом, асистентом. Зараз працює старшим викладачем Чернігівського вищого професійного училища №15.

Кафедра хімії входила до складу технологічного факультету, який спочатку очолював к.т.н. Міносян Ашот Семенович, а з 1968 року – к.х.н., доцент Корольова В.Р.


Корольова Вероніка Романівна, кандидат хімічних наук, доцент

З 1968 по 1984 роки – декан технологічного факультету, з 2005 по 2007 роки – декан факультету менеджменту та підприємництва. Працювала доцентом з 1965 р. на кафедрі технології хімічних волокон, далі – технології основного органічного і нафтохімічного синтезу, потім на кафедрі хімічної технології лаків, фарб та лакофарбових покриттів, а з 1999 по 2001 рік – доцент кафедри хімії та конструкційних матеріалів. Викладала технологію нафтохімічного синтезу, хімію високомолекулярних сполук, загальну та неорганічну хімію. Має більше 100 публікацій, серед них 10 авторських свідоцтв. Нині – доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності.

В 1965 році від кафедри загальної хімії була відокремлена кафедра „Технологія хімічних волокон", Кафедра готувала для хімічної промисловості інженерів-технологів штучних та синтетичних волокон. В 1967 році відбувся перший випуск. Дипломи інженерів-технологів отримали 23 студента. З 1966 року прийняття студентів на цю спеціальність було завершено. В 1967 році розпочато прийом студентів на спеціальність 0807-технологія основного органічного і нафтохімічного синтезу. Відповідно до цієї спеціальності кафедру було перейменовано в кафедру ТООС-технології основного органічного і нафтохімічного синтезу. За п’ять випусків для підприємств хімічної промисловості кафедра підготувала 228 інженерів-технологів. У зв’язку зі зменшенням потреби підприємств на інженерів спеціальності 0807, прийом студентів на цю спеціальність було завершено в 1969 році. Останній випуск інженерів-технологів за напрямком 0807 відбувся в 1972 році.

З 1969 року на кафедрі ТООС було відкрито прийом студентів за двома спеціальностями:

- 0811 – хімічна технологія лаків, фарб і лакофарбових покриттів з денною формою навчання;

- 0833 – технології хімічних волокон з вечірньою формою навчання.

Склад кафедри загальної хімії поповнили нові співробітники: доц., к.х.н. Патика В.Ф, доц., к.т.н. Басиста Г.Л., асистент Косухіна Л.Д., асистент Грузнова С.В., завідувач лабораторій Слєсарєва Н.М., лаборант Хоменко Н.В.

З вересня 1972 року кафедру ТООС було перейменовано в кафедру хімічної технології лаків, фарб і лакофарбових покриттів (ХТЛФ і ЛП).

В цей час кафедри хімічних спеціальностей Чернігівського філіалу КПІ переїздять у нову будівлю по вул. Горького, 34 (нині вул. П’ятницька).

Басиста Галина Леонідівна, кандидат технічних наук, к.х.н. доцент

Працювала на кафедрі з 1973 р., викладала фізичну, загальну та неорганічну хімію. Активно займалась науковою роботою, розробила серію інгібіторів кислотної корозії металів: ЧФ, ЧФ-1, консервант труб, які були впроваджені у виробництво. Автор більше 100 наукових праць

Косухіна Людмила Дмитрівна, кандидат технічних наук, доцент

З 1968 по 1991 р. працювала асистентом, потім старшим викладачем кафедри. З 1991 по 2002 р. – доцент кафедри хімії та конструкційних матеріалів Викладала аналітичну та неорганічну хімію, охорону праці в різних галузях виробництва. Активно займалась методичною та науковою роботою.


Грузнова Світлана Вікторівна,канд. техн. наук, доцент

Працювала у 1970-1985 роках асистентом кафедри загальної хімії. У 1987 році захистила кандидатську дисертацію. Нині доцент кафедри хімії Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Викладає неорганічну хімію, радіохімію, методологію хімії. Автор підручника, має біля 80 наукових та методичних праць та 4 авторські свідоцтва. Член журі республіканської олімпіади серед школярів з 1994 року та голова журі обласної олімпіади з хімії.

Збільшилось педагогічне навантаження за рахунок нових дисциплін і на кафедру хімії прийшли працювати: к.х.н. доцент Крисін В.П., к.т.н. доцент Старчак В.Г.

Зліва направо: Кизілова М.В.(ст. лаб.), Зельцер Я.В.(доц.), Пастушенко Т.М. (лаборант), Слєсарева Н.М. (зав. лаб), Пономарьов М.В.(доц.), Крисін В.П. (доц.), Старчак В.Г. (доц.), Грузнова С.В.(асист.), Губанова Т.О., Хоменко Н.В. (1981 р.)

Кафедра „Технологія лаків, фарб та лакофарбових покриттів" (1982 р.), зліва направо: верхній ряд –Крєпкій Ю.О. (асист.), Токарєва Л.В.(секретар), Абольнікова К.М.(лаборант), Слєсарєва Н.М.(зав. лаб.), Базіль Л.К. (зав. лаб.), Салістий С.М. (доц.), Чечко В.А.(доц.), Фещенко Л.І.(інженер), Овсяннікова М.Я.(ст..лаб), Тололо О.В.(лаборант), Деркач Т.О.(інженер); нижній ряд – Левченко Т.С.(м.н.с), Сиза О.І.(асист.), Керись Л.Д.(ст. викл.), Чорна В.І. (доц.), Корольова В.Р. (доц.), Нікуліна Л.Є. (доц.), Михальков С.Я (доц.).

Для підготовки спеціалістів з нової спеціальності «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбових покриттів» на роботу до інституту були запрошені нові викладачі. В 1972 році на кафедрі ХТЛФ і ЛП працювало 8 штатних викладачів, з яких 6 мали вчений ступінь кандидата наук і звання доцента. До складу кафедри увійшли викладачі: доц. к.х.н. Корольова В.Р., доц. к.т.н. Чорна В.І. , доц. к.т.н. Ізюмов В.М., доц. к.т.н. Чечко В.А., доц. к.т.н. Коробко В.П., доц. к.в.н. Лебедєв С.І., ст. викл. Керись Л.Д., асистент Нікуліна Л.Є. В 1977 році асистент Нікуліна Л.Є. підготувала та захистила кандидатську дисертацію, отримала вчений ступінь кандидата технічних наук, в вересні 1978 року була обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри. Учбово-допоміжний склад кафедри складався з 5 чоловік. В 1974 році на кафедру прийнята асистент Черненко В.Г. З вересня 1974 року на посаду доцента за конкурсом обрано доц. к.т.н. Михалькова С.Я. В 1976 році на інші кафедри філіалу були переведені доц. Лебедєв С.І. (курс цивільної оборони ) і доц. Коробко В.Г. (курс технічної термодинаміки ).

В 1974 році на посаду асистента був прийнятий Крепкий Ю.О., а в 1977 році – Сиза О.І. Асистенти Крепкий Ю.О. і Сиза О.І. – випускники кафедри ХТЛФ і ЛП, які проявили схильність до педагогічної і науково-дослідної роботи ще в студентські роки. В 1980 році асистент Крепкий Ю.О., а в 1985 р. – асистент Сиза О.І. направлені на навчання до цільової аспірантури Ленінградського технологічного інституту ім. Ленради і захистили кандидатські дисертації в 1983 та 1988 роках, відповідно. В липні 1980 року на посаду доцента кафедри за направленням, після закінчення аспірантури прийнятий Салістий С.М.

Першим завідувачем кафедри ХТЛФ і ЛП з 1972 року по 1975 рік був доцент Ізюмов В.М., який пішов з посади за станом здоров’я, але продовжував працювати на кафедрі доцентом до липня 1977 року. На протязі 1975-76 навч. р. кафедру очолювала доц. Чорна В.І., а з вересня 1976 року – доц. Корольова В.Р. З грудня 1980 року до 1988 р. кафедрою завідував доц. Михальков С.Я.

В період 1977-1979 р.р. було збудовано третій корпус нинішньої будівлі ЧДТУ для технологічного факультету (вул. Т.Г. Шевченка). Приміщення другого і третього поверху були відведені під лабораторії хімічних дисциплін. Всі лабораторії були просторі, добре обладнані та оснащені сучасними (на той час) приладами та устаткуванням для проведення хімічних перетворень (синтезу органічних і неорганічних речовин, їх очищення та аналізу складу і фізико-хімічних властивостей, дослідження механізму проходження реакцій і т.д.), для синтезу і приготування лакофарбових матеріалів, обладнання для нанесення рідких та порошкових фарб для отримання покриттів, аналізу їх фізико-механічних показників якості та ін.

Кафедри хімічних спеціальностей мали 16 помешкань для проведення лабораторних робіт, чотири з яких були відведені для науково-дослідних та госпдоговірних робіт. Викладачі, співробітники та студенти кафедр активно займались науковим пошуком для удосконалення існуючих і розробки нових технологій синтезу хімічних речовин для потреб сільського господарства, захисту металів від корозії, створення нових лакофарбових матеріалів з покращеними захисними та технологічними властивостями, оптимізацією процесів отримання покриттів, утилізацією відходів виробництв та ін.

Науково-дослідна група кафедри загальної хімії (1978 р), зліва направо: лаборанти Русова В.І., Пастушенко Т.Н., Літвякова Л.Г., Слєсарева Н.М. Знизу: доц. Зельцер Я.В., доц. Пономарьов М.В.

Доцент Зельцер Я.В. та науковий співробітник Куліш В.П. в науково-дослідній лабораторії (1984 р.)

Науковий співробітник Миронович Л.М в науково-дослідній лабораторії (1984 р.)

З 1971 р. до 1985 р. в науково-дослідних лабораторіях кафедри загальної хімії та хімічної технології лаків, фарб та лакофарбових покриттів проводились господарсько-договірні роботи:

• з Всесоюзним науково-дослідним інститутом машин для виробництва синтетичних волокон (ВНДІМСВ, м. Чернігів) – дослідження з питань гідродинаміки полімерних матеріалів у газовому потоці (1971-76 р.р.);

• з Чернігівським комбінатом хімічних волокон, нині ВО „Хімволокно” – роботи: з розробки конструкцій апаратів для отримання полікопроамідної крошки (1972-73 р.р.); з синтезу та дослідження впливу різних факторів на технологічний процес і властивості поліамідих та полікапроамідних ниток (1973-77 р.р.); роботи з дослідження умов фільтрації амідної смоли (1975-76 р.р.);

• з Ярославським лакофарбовим заводом – роботи з розробки нових процесів синтезу алкідних смол (1973-74 р.р.);

• з Ярославським хімічним комбінатом – досліджувались шляхи удосконалення процесу синтезу алкідних смол (1974-1975 р.р.); ( одне підпрємство)

• з Гродненським хімічним комбінатом – дослідження змін властивостей капролактаму при зберіганні і транспортуванні (1975-1976 р.р.);

• з Чернігівським об’єднанням «Сільгосптехніка» – роботи з розробки установки для сушки товарного зерна (1975-76 р.р.);

• з Житомирським заводом хімічного волокна – роботи з синтезу та дослідження термостійких замаслювачів для капронового шовку (1975-89 р.р.);

• з Даугавпілським заводом хімічних волокон (Латвія) – виробниче впровадження замаслювачів (1976-1978 р.р.);

• з Всесозним науково-дослідним інститутом синтетичних волокон (ВНДІСВ, м. Калінін)– розробка термостійких замаслювачів для поліамідних волокон (1977-1979 р.р.);

• з Державним науково-дослідним інститутом лакофарбової промисловості (м. Москва) – дослідження прискорення процесу тверднення епоксидних смол (1976-79 р.р.);

• з Всесоюзним інститутом авіаційних матеріалів (ВІАМ, м. Москва) – роботи з синтезу каталізаторів для прискореного тверднення епоксидних клеєвих композицій (1977-89 р.р.);

• з Гомельським хімічним заводом – роботи з розробки і впровадження установки для охолодження добрив (1977-79 р.р.); роботи з розробки антикорозійного захисту обладнання (1978-81 р.р.);

• з Ростовським хімічним виробничим об’єднанням – дослідження відходів кубового залишку для розробки ґрунтових лакофарбових матеріалів (1977-80 р.р.);

• з Всесоюзним НДІ хімічних засобів захисту рослин (м. Москва) – роботи з синтезу похідних гетероциклічних сполук у якості пестицидів (1978-83 р.р., 1986 р.р.);

• з Лідським лакофарбовим заводом – дослідження застосування кубового залишку Гродненського ВО «Азот» у виробництві алкідних матеріалів (1978-84 р.р.);• з Львівським ВО «Електрон» – роботи з розробки інгібіторів для захисту срібних покриттів (1978-80 р.р.);

• з Львівським ВО «Електрон» – роботи з розробки інгібіторів для захисту срібних покриттів (1978-80 р.р.);

• з Київським заводом хімічних реактивів – дослідження електроосадження металів з електролітів (1979-81 р.р.);

• з НДІ залізобетону (м. Москва) – роботи з розробки лакофарбових композицій на основі хлорсульфованого поліетилену (1979-85 р.р.);

• з Оренбургзьким ВО «Газовидобуток» – роботи з розробки інгібуючих композицій для захисту сталі (1980-84 р.р.);

• з Прилуцьким об’єднанням ефіроолійної промисловості – дослідження процесів сушки ментолу (1981-84 р.р.);

• з Ленінградським НВО «Пігмент» – дослідження замісника рослинної олії в алкідних смолах (1982-83 р.р.);

• з Державним дослідним і проектним інститутом лакофарбової промисловості (м. Москва, ГІПІ ЛКП) – розробка твердників для корозійно-стійких порошкових епоксидних композицій (1977 – 78 рр);

• з Коростенським заводом побутової хімії – роботи з використання відходів «Масло ПОД» у виробництві оліф, лаків і сикативів (1982-83 р.р.);

• з Державним дослідним і проектним інститутом лакофарбової промисловості (м. Москва) – дослідження можливостей використання фосфогіпсу у якості пігменту для антикорозійних покриттів (1983-84 р.р.);

• з Дрогобицьким заводом побутової хімії – дослідження відходів виробництва капролактаму – «масло ПОД» у виробництві сикативів (1983-84 р.р.).

• з Чернігівським обласним ВО будматеріалів –роботи по захисту від корозії сушильних вагонеток у виробництві цегли (1984р.).

За кошти від впровадження наукових розробок у виробництво та отримані високі економічні ефекти на кафедри було придбано нові прилади, матеріали та устаткування як для проведення наукових досліджень, так і для учбового процесу.

На базі госпдоговірних розробок захищені кандидатські дисертації Нікуліною Л.Є., Миронович Л.М., Грузновою С.В., Косухіною Л.Д. та докторська дисертація Старчак В.Г.

Студенти приймали активну участь у різних напрямках наукових досліджень кафедр. За результатами студентських науково-дослідних розробок виконувалися курсові та дипломні роботи.

Сиза О.І. під час науково-дослідних робіт зі студентами-дипломниками кафедри хімічної технології лаків, фарб та лакофарбових покриттів (1983 р.)

В 1984 році на роботу до Чернігівського філіалу КПІ було запрошено доктора фармацевтичних наук професора Красовського Олександра Миколайовича, який до цього працював у Запорізькому медичному інституті. З 1984 року по 2008 рік проф. Красовський О.М. працював на кафедрі і викладав загальну і неорганічну хімію, в період 1984-2003 р.р. – очолював кафедру. В 1992 році кафедру «Загальної хімії» було перейменовано в кафедру “Хімії і конструкційних матеріалів” (це пов’язано з тим, що на кафедру перейшов працювати проф. Гороховський Г.О. і почали викладати нову для кафедри дисципліну «Конструкційні матеріали»).

Красовський Олександр Миколайович, доктор фарм. наук, професор

Працював на кафедрі з 1984 р. по 2008 р. (1984-2003 рр. – завідувач кафедри, 1985-1988 р.– декан технологічного факультету).

З приходом проф. Красовського О.М. на кафедрі активно проводились науково-дослідні роботи з синтезу нових гетероциклічних сполук для застосування в фармакології та сільському господарстві. Красовський О.М автор 235 наукових праць, більшість з яких авторські свідоцтва на винахід.

Під керівництвом проф. Красовського О.М. з синтезу нових гетероциклічних сполук працювали наукові співробітники Куліш В.П., Миронович Л.М., а після 1995 року – Андрушко О.П., асистент Чумаков В.А., асистент Штиль Н.А.

Чумаков В.А захистив кандидатську дисертацію у 2001 р., науковий керівник О.М. Красовський.

На даний час Миронович Л.М. працює у Полтавському сільськогосподарському університеті, доктор хімічних наук, професор. Штиль Н.А. працює в Київському Інституті органічної хімії НАН України, кандидат хімічних наук.

Другий напрямок наукової роботи кафедри – Хімічних опір матеріалів та захист від корозії. Цей напрямок очолювали проф. Старчак В.Г. та доцент Басиста Г.Л. У 1992 році під керівництвом проф. Старчак В.Г у Чернігівському технологічному інституті відкрито аспірантуру з хімічного опору матеріалів та захисту від корозії.

Старчак Валентина Георгіївна, доктор технічних наук, професор

Працювала на кафедрі з 1977 по 1990 р. на посаді доцента, з 1990 р. по 1995 р. – професора. З 1979 р. по 1980 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри загальної хімії. Викладала дисципліни „Загальна хімія” , „Корозія і захист металів”, „Екологія”. В період 1995-2000 рр. очолювала кафедру техногенної безпеки, екології та захисту металів від корозії. З 2000 по2006 рр. – професор кафедри МА ВХВТП. Нині – професор кафедри екології Чернігівського національного педагогіч-ного університету ім. Т.Г. Шевченка. Має більше 550 наукових праць. Під керівництвом Старчак В.Г. захищено 15 кандидатських та 1 докторська дисертації.

У 1995 р. від складу кафедри хімії була відокремлена секція техногенної безпеки, екології та захисту металів від корозії і створена нова кафедра, яку очолила проф. В.Г. Старчак. Кафедра хімії на цей період залишилася у складі: завідувач кафедри проф. Красовський О.М., зам. зав. кафедри доц. Сиза О.І. , доц. Косухіна Л.Д., ст. викладач Авер’янов Ф.І., асистент Чумаков В.А., зав. лабораторіями Слесарєва Н.М., ст. лаборант Хоменко Н.В., а трохи пізніше поступила до аспірантури і почала працювати асистентом Штиль Н.А.

У 2002 році захистила докторську дисертацію Сиза О.І., а у 2003 р. призначена на посаду завідувача кафедри хімії та конструкційних матеріалів.

Зліва направо (верхній ряд): Косухіна Л.Д., Хоменко Н.В., Аверьянов Ф.І., Чумакова Л.М., Чумаков В.А. нижній ряд: Сиза О. І, Красовський О.М., Слесарєва Н.М. 1999 р.

Чумаков Володимир Анатолійович,

кандидат хімічних наук, доцент

Працював на кафедрі з 1994 по 2001 рік на посаді асистента, потім доцента кафедри. Викладав загальну, неорганічну та органічну хімію. В дійсний час працює хіміком у Сан-Дієго, США.

Штиль Наталія Анатоліївна,

кандидат хімічних наук

Працювала на кафедрі з 2001 по 2006 рік.. Викладала загальну, неорганічну та органічну хімію. Нині працює в Інституті органічної хімії НАН України, м. Київ.

З 2000 р. по 2003 р. на кафедру прийшли працювати к.т.н. Челябієва В.М., к.т.н. Кирюшко В.І. та вступили до аспірантури Гуменюк О.Л. та Савченко О.М., які успішно захистили кандидатські дисертації у 2006 р. під керівництвом професора Сизої О.І. У 2006 році до складу кафедри було знову приєднано секцію техногенної безпеки, екології та захисту металів від корозії. У зв’язку із цим з 2006 року змінено назву кафедри на „Хімії, протикорозійного захисту та безпеки життєдіяльності".

Кирюшко Володимир Іванович,

кандидат технічних наук

Працював на кафедрі з 2002 р. по 2007 р. на посадах старшого викладача, доцента. Викладав дисципліни: «Охорона праці», «Охорона праці в галузі».

Мартинюк Олександр Григорович,

кандидат технічних наук, доцент

Працював на кафедрі з 2006 по 2009 рік. Викладав: «Конструкційні матеріали та захист від корозії», «Основи екології», «Безпека життєдіяльності». Опубліковано близько 50 наукових та навчально-методичних праць.

За період з 1985 р. до 2009 р. на кафедрі виконувалися наступні науково-дослідні роботи:

- З Могильовським ВО «Хімволокно»проводились роботи з розробки лакофарбових рецептур з використанням відходів диметилтерефталату (1984-1988 р.р.).

- З Московським НДІ з захисту металів від корозіїпроводились роботи з розробки нових інгібованих композицій (1985-1986 р.р.).

- З Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. М.В. Ломоносовапроводились дослідження гідродинамічних процесів при обробці сипучих речовин матеріалів (1986 р.).

- З Шосткінським  ВО «Свема»проводились роботи з розробки методів і технологій переробки відходів виробництва магнітних стрічок (1986-1990 р.р.)

- З Гродненським ВО «Азот»проводились роботи з впровадження відходів ВО «Азот» у лакофарбових матеріалах  (1987-1989 р.р.).

- З Шосткінським заводом хімреактивівпроводились роботи з розробки методик синтезу деяких реактивів (1988-1989 р.р.).

- З Кемеровським анілінофарбовим заводомпроводились роботи з розробки методик аналізу (1989 р.)

- З Чернігівським обласним управлінням екологічної безпекипроводилась утилізація відходів виробництва у протикорозійному захисті (1987-1998 р.р.)

- З Київським НВП «Укротсинтез»проводились роботи з синтезу і дослідження властивостей нових гетероциклічних сполук (1999-2009 р.р.).

Співробітники науково-дослідної групи госпдоговірної тематики з синтезу і дослідження властивостей нових гетероциклічних сполук під керівництвом проф. Сизої О.І. (2001-2009 р.р.), зліва направо: Антоненко В.П., Завада О.М., Мановцев М.А., Скрипка В.Ф., Бова С.І., Ходаченко О., Макей О.П.

 

Склад кафедри (2009 р) – зліва направо (верхній ряд): Цибуля С.Д., Мартинюк О.Г., Сиза О.І., Гуменюк О.Л., Челябієва В.М., Корольов О.О., Аверьянов Ф.І., Манько Ю.О., Костенко І.А. нижній ряд: Левченко Т.С., Буяльська Н.П., Хоменко Н.В., Савченко О.М.,  Слєсарева Н.М., Денисова Н.М.