Склад кафедри (2021 р) – зліва направо (верхній ряд): Цибуля С.Д., Челябієва В. М., Костенко І. А.

нижній ряд: Іваненко К. М., Волкова Р. М, Гуменюк О. Л., Замай Ж. В., Буяльська Н. П., Денисова Н.М., Хребтань О. Б.

Склад кафедри (2011 р) – зліва направо (верхній ряд): Цибуля С.Д., Мартинюк О.Г., Сиза О.І., Гуменюк О.Л., Челябієва В.М., Корольов О.О., Аверьянов Ф.І., Манько Ю.О., Костенко І.А. нижній ряд: Левченко Т.С., Буяльська Н.П., Хоменко Н.В., Савченко О.М.,  Слєсарева Н.М., Денисова Н.М.

У 2011 році відбувся перший набір студентів на спеціальність 181 - Харчові технології. Саме так виглядав склад кафедри у цей період).

Незабутній педагогічний колектив і допоміжний персонал кафедри.

 

Історія кафедри харчових технологій почалася у 1962 році з кафедри загальної хімії Чернігівського філіалу Київського політехнічного інституту, саме такий статус мав на той час НУ «Чернігівська політехніка».

Перший завідувач кафедри – Маляров Б. М. В цей період на кафедрі працювали Зельцер Я. В., Солоневич В. Г., Шарейко Л. В., Косухіна Л. Д., Губанова Т. О., Шехірєв Ю. П., Грузнова С. В. Заняття проводились зі студентами всіх форм навчання (денної, вечірньої та заочної) спеціальностей „Технологія машинобудування", "Машини і апарати виробництва хімічних волокон", „Технологія основного органічного і нафтохімічного синтезів", „Інженерна економіка", „Лісове господарство", „Інженерна енергетика", „Цивільне та промислове будівництво".

В 1965 році від кафедри загальної хімії була відокремлена кафедра „Технологія хімічного виробництва", яка у 1966 році перейменована в кафедру „Технологія основного органічного і нафтохімічного синтезів", а потім в кафедру „Технологія лаків, фарб та лакофарбових покриттів”. В цей час Чернігівський філіал КПІ переїздить у нову будівлю по вул. Горького (нині вул. П’ятницька).

На кафедру прийшли працювати Патика В.Ф, доц., к.х.н, Басиста Г. Л. доц., к.т.н., Хоменко Н. В., лаборант, Слесарєва Н. М., завідувач лабораторій.

В 1974 році був збудований перший корпус нинішньої будівлі, а  в кінці 70 років побудовано новий навчальний корпус (нинішній III корпус) для технологічного факультету і кафедра з вул. Горького переїздить в нові, добре обладнані лабораторії.

Приміщення другого і третього поверху були відведені під лабораторії хімічних дисциплін. Збільшилось педагогічне навантаження за рахунок нових дисциплін. В цей період на кафедру прийшли працювати: Крисін В. П., Пономарьов М. В., Старчак В. Г., Красовський О. М. Два лабораторних приміщення були відведені для науково-дослідних та госпдоговірних робіт, які проводились на кафедрі.

З 1972 року в лабораторіях кафедри проводились господарсько-договірні роботи з Чернігівським комбінатом хімічних волокон, нині ВО „Хімволокно” (1972-1977 р.р.), з Ярославським хімічним комбінатом “Розробка та удосконалення процесів синтезу алкідних смол” (1973-1975р.р.), Гродненським хімічним комбінатом “Дослідження змін властивостей капролактаму при зберіганні і транспортуванні” (1975-1976р.р.), з Клинським (Московська обл. м. Клин) заводом хімічного волокна за темою “Розробка замаслювачів для поліамідних волокон" (1977-1979 р.р.), з Даугавпілським заводом (Латвія) “Виробниче впровадження замаслювачів” (1976-1978 р.р.).

З 1980 року на кафедрі проводились сумісні дослідження з Московським інститутом хімічних засобів захисту рослин за темою “Синтез гетероциклічних засобів захисту рослин”, з Гнєдінським нафтопереробним заводом за темою “Антикорозійні  методи захисту", з Чернігівським силікатним заводом по темі “Антикорозійні покриття вагонеток для силікатної цегли"та багато інших. На базі госпдоговірних розробок захищені кандидатські дисертації Миронович Л.М., Грузновою С.В., Косухіною Л.Д. та докторська дисертація Старчак В.Г.

У 2002 році кафедра була перейменована в кафедру хімії та конструкційних матеріалів.

З 2003 р. функції завідувача кафедри виконувала Сиза О.І. професор кафедри хімії та конструкційних матеріалів. З 2006 р. змінено назву кафедри – „Кафедра хімії, протикорозійного захисту та безпеки життєдіяльності”.

У 2011 році була відкрита спеціальність 181 – Харчові технології, а кафедру перейменовано в кафедру харчових технологій.

З 2020 року на кафедрі розпочалася підготовка бакалаврів за спеціальністю 101-Екологія.

З початку 2019 року кафедру очолює доц., к.т.н. Хребтань О.Б.